Schody-WIR, Grunwaldzka 21, Złotoryja, Polska
e-mail: biuro@schody-wir.pl, +48 604 222 841
SCHODY DYWANOWE
Schody-WIR, Grunwaldzka 21, Złotoryja, Polska biuro@schody-wir.pl +48 604 222 841
SCHODY-WIR

Projekt UE

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „W.I.R.” MAJOCH WŁADYSŁAW realizuje projekt pn.:

„Wdrożenie oprogramowania w firmie PPHU „WIR” Majoch Władysław w celu automatyzacji i
usprawnienia procesu pomiaru schodów dzięki wykorzystaniu cyfrowego systemu pomiarowego i
zdalnego przesyłu danych do urządzeń produkcyjnych”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020,
Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację

Celem projektu jest wdrożenie rozwiązań cyfryzacyjnych optymalizujących proces dokonywania pomiarów na miejscu inwestycji oraz
wydajną pracę w czasach kryzysu zdrowia publicznego. Wyposażenie przedsiębiorstwa w narzędzia systemowe usprawniające główne
procesy operacyjne stworzy warunki do optymalnego funkcjonowania w trakcie pandemii i uodporni działalność firmy na kolejne fale
COVID’owe lub inne podobne tego typu kryzysy.

Planowane efekty projektu, to optymalizacja działań okołoprodukcyjnych (pomiarowanie) skutkująca szybszą realizacją zamówień
i wpływająca na możliwość generowania większych przychodów. Projekt ma istotne znaczenie dla działalności firmy i skutkować będzie
rozwojem przedsiębiorstwa oraz zwiększeniem jego konkurencyjności.

Wartość projektu: 66 200,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 56 270,00 PLN

Projekt realizowany w okresie: 01/06/2022 – 31/01/2023

WYBRANE REALIZACJE NASZYCH SCHODÓW

Realizacje Schody Dywanowe z Czarnego Dębu
Realizacje Schody Dywanowe Dębowe
Realizacje Schody Policzkowe
Realizacje Schody Dywanowe Białe
35 lat DOŚWIADCZENIA W PRACY
Z DREWNEM
8 tys. ZREALIZOWANYCH
PROJEKTÓW
1.2 mln WYKONANYCH
STOPNI
3 tys. METRÓW
SZEŚCIENNYCH DREWNA